header

Heinzbau OÜ on yleisrakennuspalveluja ja pääurakointia tarjoava yritys, jonka tavoitteena on rakentaa laadukkaasti ja nopeasti sekä tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Käsityksemme mukaisesti hyvää ei saa hyvättä. Ainoastaan perusteellinen ja hyvä valmistelu takaa hyvän lopputuloksen. Jo tarjouksia laatiessamme, olemme pyrkineet huomioimaan töiden suorittamista häiritsevät, perusteettoman kalliit, harkitsemattomat ja tilaajalle sopimattomat ongelmakohdat. Yrityksemme palveluksessa toimivien työntekijöiden sekä hyvien yhteistyökumppaneidemme kokemuksen avulla, suosittelemme testattuja ja toimivia ratkaisuja jo ennen rakennustöiden aloittamista. Olemme sitä mieltä, että perusteelliset neuvottelut, kiistat, muutokset ja korvaavat ratkaisut on käytävä lävitse ennen rakentamisen aloittamista. Edellä esitetyn perusteella, laadimme tarjouksemme aina erittäin perusteellisesti sekä yksityiskohtaisesti.

Yrityksessämme työskentelevillä työntekijöillä on kokemusta erilaisten maatalousrakennusten sekä rakennelmien ja myös myymälöiden, tuotanto- ja varastorakennusten rakentamisesta. Teemme tiivistä yhteistyötä myös muiden yritysten kanssa, joilla on vankka kokemus omalta alaltaan, ja jotka ovat vuosien kuluessa todistaneet olevansa kunnollisia ja luotettavia yhteistyökumppaneita.